STOP – for store laks!

Der må ikke længere hjemtages laks over 75 cm. De skal altså straks genudsættes.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til STOP – for store laks!

Fint vejr, men få fisk til juniorerne

Omkring 15 juniorer – både drenge og piger – samt lige så mange bådførere og forældre – var mødt frem ved Lægan lidt før klokken ni lørdag morgen. Vejret var perfekt til bådfiskeri. Letskyet og ringe vind. Eneste minus var den relativt høje vandstand i åen, der erfaringsmæssigt giver et sløjt fiskeri, da fiskene er mere eller mindre “forvildede”.
Trods ihærdigt fiskeri hele formiddagen blev der da også kun fanget nogle smågedder, der alle blev genudsat. Alle deltagere kunne dog nyde det gode vejr og den flotte natur i Magisterkogen.
Som afslutning på dagen var der pølser og lidt drikkelse ved klubhuset. Trods det lidt sløje fiskeri var der kun glade miner og tilfredse deltagere, og såvel bådeklubben som VIDÅ kan se tilbage på en i alle henseender god dag.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Fint vejr, men få fisk til juniorerne

Udbrud af fiskesygdommen IHN i lokalt dambrug

Der er desværre konstateret udbrud af IHN i et lokalt Dambrug. Derfor har har styrelsen udsendt en pressemeddelelse.

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Pressemeddelelser%202021/Dambrug-i-S%C3%B8nderjylland-smittet-med-fiskesygdom.aspx?fbclid=IwAR3WlWjToZh0YsqSs7uCe3WadinjSh0a4k_d9WvDYUuBvZqYEeYH4G4jelk

Der vil komme nærmere info herom senere. Ved spørgsmål kontakt da Torben Kjær 51774243 eller Jens Jensen 23988490.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Udbrud af fiskesygdommen IHN i lokalt dambrug

Hornfisketur med mange fisk

Hornfisketuren søndag d. 16. maj til Åbenrå fjord havde et relativt lavt deltagertal, men var til gengæld begunstiget af optimale vejrforhold og bidelyst fra fiskene i fjorden.
Tre voksne og fem juniorer troppede op ved nitiden ved stranden ved Felsbæk. Overskyet vejr og svag vind fra syd betød, at man kunne kaste “vandpropperne” med sildestykker langt fra land, og da hornfiskene både var talrige og bidelystne, betød det fisk på land i rigelige mængder. Da fiskeriet sluttede, var der i alt fanget 24 hornfisk og to havørreder under målet, som kom ud igen. Alle havde en god dag ved stranden med fisk, motion, frisk luft og natur i rigelige mængder. Et marsvin lod sig også se et par gange, hvilket satte yderligere kolorit på dagen.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Hornfisketur med mange fisk

Hjælpere søges til udsætning

Vandplejeudvalget søger hjælpere til udsætning af 1-års-ørreder 8. og 9. maj. Henvend dig til et medlem af udvalget, hvis det er noget for dig. 27. april satte udvalget 57.000 ørredsmolt ud ved Højer gamle sluse.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Hjælpere søges til udsætning

Juniorprogrammet er på plads

Så er alle årets juniorture planlagt. Som så ofte før starter sæsonen for alvor med hornfisketuren, der foregår ved Aabenraa Fjord 16. maj. Læs om den og andre ture her.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Juniorprogrammet er på plads

Sæsonstart

Laksekvote for store laks opbrugt i Vidå med tilløb

Så er det igen så vidt at sæsonen skydes i gang. På premieredagen d. 16. april vil vi igen i år mødes på rastepladsen v. Lægan (Bådklubben Vidå) kl. 13.00. Her står grillen klar, hvor man kan købe en pølse + øl / vand. Mød op og vis din fangst / få den indvejet. I år vil vi gerne henvise til at folk holder afstand og ikke samles i større grupper.

Foreningen har til denne sæson fået tildelt samme laksekvote som sidste år. Laksekvote: Der må maksimalt hjemtages 70 stk. laks delt i 2 grupper: 35 stk. på 75 cm eller derunder og 35 stk. over 75 cm i de i bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 6 nævnte områder (laksevand A) Endvidere må der maksimalt hjemtages 5 stk. laks i de i bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 7, litra a, nævnte områder i Vidå vandsystem (laksevand B). Der er ikke regler for størrelse på de laks, der bliver tildelt i Laksevand B-område, andet end, at de skal overholde mindstemålet. Der må højst hjemtages én laks pr. person inden for kvoten i Vidå vandsystem i hele sæsonen. Senest kl 24:00 samme dag som laksen er hjemtaget eller genudsat, skal oplysning om for- og efternavn, adresse, fangstdato, laksens størrelse og køn samt fangststed være Vidå Sammenslutningen i hænde. Herefter skal oplysninger om fangstdato og antal hjemtagne og genudsatte laks være offentligt tilgængelige på en hjemmeside på internettet. I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede.

Vi ønsker alle en god fiskesæson. Knæk og Bræk Bestyrelsen

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Sæsonstart

Skarvregulering

Skarvreguleringen er i gang. Så skulle du møde en af de frivillige jægere, som hjælper os med at regulere skarven, så har vi/de fået en tilladelse til dette.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Skarvregulering

OPSYNSMAND

Foreningen søger nye opsynsmænd. Lyder det som noget for dig kan du kontakte formanden Torben kjær på tlf:51774243 eller mail: torben1978@sol.dk.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til OPSYNSMAND

Generalforsamling

Grundet corona situationen og de restriktioner deraf, er foreningens generalforsamling udskudt på ubestemt tid.

Hilsen Bestyrelsen

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Generalforsamling