Medlemskab i VIDÅ

De seneste ugers store laksefangster har næsten dagligt resulteret i tilgang af nye medlemmer, hvilket selvfølgelig er glædeligt for foreningen. Man kan tegne et årsmedlemskab på www.danskfiskekort.dk eller ved henvendelse til kassereren Heinrich Jürgensen, tlf. 21625977, heine-danmark@mail.dk

This entry was posted in nyheder. Bookmark the permalink.

Comments are closed.