Også pukkellaks i Vidåsystemet

Så er der også fanget pukkellaks i vores vand. Christian Adam tog denne fisk i Grønå på spinner lørdag. 53 cm, 1,3 kg. Det er uvist, hvorfor der pludselig dukker pukkellaks op i Danmark. Der er den seneste måned fanget flere pukkellaks rundt om i landet.

Pukkellaksen er udsat i elvene i det nordlige Rusland allerede i 1950erne,
og herfra har de bredt sig sydover uden dog at etablere en bestand i elvene
i Norge. I de seneste år er det dog som om bestanden pludselig accelererer,
hvilket fangsterne i de vestvendte åer i DK også kunne tyde på.

Pukkellaksen betragtes i øjeblikket som et fremmed element i åløbene, og der
er intet mindstemål eller fredningstid på fiskene. Ligesom med
regnbueørreden. Pukkellaksen er ikke omfattet af laksekvoten, som kun gælder atlanterhavslaks. Den kan derfor frit hjemtages, også selv om man i forvejen står noteret på lakseskemaet.

This entry was posted in nyheder. Bookmark the permalink.

Comments are closed.