Ulovlig fangst

Et foreningsmedlem har for nylig hjemtaget en ulovlig laks i den formening, at fisken var en havørred. Fisken har stået på havørredskemaet, men er nu blevet slettet. Den pågældende lystfisker er iflg. foreningens regler for fiskeri blevet idømt karantæne for resten af fiskeåret 2017 samt hele året 2018.

Fra bestyrelsens side skal det indskærpes, at det er ethvert medlems pligt at sætte sig grundigt ind i de regler, der gælder for (lakse)fiskeriet. Er man i tvivl om arten af en given fisk (laks/havørred),  bør man lade tvivlen komme fisken til gode og sætte den ud igen.

This entry was posted in nyheder. Bookmark the permalink.

Comments are closed.