Få deltagere, men fine fangster

Selv om weekendens fiskekonkurrence var begunstiget af både fin vandstand og godt fiskevejr, så havde kun 12 deltagere valgt at betale startgebyret på 50 kroner. Et enkelt foreningsmedlem har muligvis fortrudt, at han ikke deltog i konkurrencen, idet vedkommende fangede en gedde på 10,1 kg i Rudbøl sø.

Selv om deltagertallet var forholdsvis begrænset, så kom der dog fisk på land. Præmien for største laksefisk tilfaldt Nead Dedusic med en havørred på 63 cm, og Nead fik også præmie for en havørred på 54 cm og en laks på 54 cm.

Martin Laugesen og Jens Chr. Lund fik præmie på havørreder på 55 cm, og derudover fangede Peter Nielsen en laks på 80 cm, som blev genudsat, idet kvoten for laks over 75 cm er fyldt op. Ved afslutningen var der godt humør og pølser/øl/vand ved Bootshaus.

This entry was posted in nyheder. Bookmark the permalink.

Comments are closed.