Generalforsamling

Sportsfiskerforeningen Vidå afholder ordinær generalforsamling

Torsdag d. 15. marts kl. 19.00 på Hostrups hotel.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Indkomne forslag
 5. Valg iflg. vedtægter:
 • JCL (formand) (modtager ikke genvalg)
 • Per Iwersen (modtager ikke genvalg)
 • Torben Kjær (modtager genvalg)
 • Jens Kjær (modtager genvalg)
 • Hans Tonnesen (bestyrelsessuppleant) (modtager genvalg)
 • Peter Nielsen (revisor)
 • Finn Jensen (revisorsuppleant)

6. Eventuelt 

NB: Bemærk starttidspunket kl. 19.00.

This entry was posted in nyheder. Bookmark the permalink.

Comments are closed.