Ændring af fiskevand

Vi skal gøre opmærksom på en række ændringer af vores fiskevand.

Grønå: Ca. 800m Vest for Sæd bro (A11) – hvor Hestholm sø begynder, er der indført fiskestop på den nordlige bred af Grønåen til udløbet i Vidå. Er markeret med rød/grønne pæle.

Vidå: Hele Nørresøen er lukket for fiskeri. Ca. 250m vest for jernbanebroen (Papegøjestien), hvor Nørresø begynder, til udløbet af Nørresøen opstrøms pælesvinget øst for Lægan pumpestation. Er markeret med rød/grønne pæle.

Nyt fiskevand: ”Æ Putkanal” / (Kanal 96). Fra bro (Papegøjestien) over Æ Putkanal til Lægan pumpestation er der åben for helårsfiskeri. Er markeret med alm. skilte. OBS! – Krogreglerne er også gældende her!

This entry was posted in nyheder. Bookmark the permalink.

Comments are closed.