Orientering til Sportsfiskerforeningen Vidås medlemmer

Fremover skal al henvendelse vedr. spørgsmål til myndigheder rettes til Vidås kontaktperson Heinrich Jürgensen mobil 21625977 eller mail: heine-danmark@mail.dk

Dette er et ønske fra de respektive myndigheder, og vi lægger stor vægt på at dette overholdes.

Til orientering: der vil indenfor de nærmeste dage blive slået grøde fra indløbet i Hestholm sø (Grønå) og et stykke nedstrøms. Dette gøres for at åbne op for gennemstrømningen i Grønå.

This entry was posted in nyheder. Bookmark the permalink.

Comments are closed.