Bestyrelsens kommentar – og muligheder for at hjælpe

Der har i den sidste tid været forskellige indlæg som bestyrelsen her vil kommentere. Vi siger tak for de forskellige indlæg, der jo viser, at medlemmerne interesserer sig for, hvad der foregår. Alt hvad foreningen foretager sig, bliver gennemgået på bestyrelsesmøderne, hvorefter referatet bliver lagt ud på hjemmesiden. Bestyrelsen vil også fremover bestræbe sig på at informere bedst muligt. Her kan du læse bestyrelsens kommentar, bl.a. til sæsonens manglende fangster af laks og havørreder. 

I forlængelse af kommentaren vil bestyrelsen samtidig gerne bede medlemmerne om hjælp på en række områder:

 • Vandplejeudvalget (VPU) mangler et par nye medlemmer.
  (Snak med VPU formand Heine: 2162 5977 efter 17.oo)
 • VPU mangler hjælpere i forbindelse med udsætning af fisk og restaureringsarbejder. (akutte udsætninger: 13. + 27. Oktober)
  (Snak med VPU formand Heine: 2162 5977 efter 17.oo)
 • Bestyrelsen ønsker flere fiskerikontrollører.
  (Snak med foreningens formand Torben: 5177 4243 efter 17.oo)
 • Bestyrelsen ønsker hjælpere ved ”Åben å dagen”.
  (Snak med foreningens bestyrelsesmedlem John: 2818 7266 efter 17.oo)
 • Bestyrelsen ønsker at etablere en gruppe til at tage sig af logistik og miljø omkring vore vandløb. Vedligehold af skilte / opsætning af overgang af hegn / indsamling af affald m.m. / hjælpe til med at skåne miljøet og gavne forholdet til lodsejerne. (Snak med foreningens formand Torben: 5177 4243 efter 17.oo)
This entry was posted in nyheder. Bookmark the permalink.

Comments are closed.