Fiskevand

Foreningen er både medlem af Gelså Sammenslutningen (læs forpagtningskontrakten) og Sønderå Sammenslutningen. Læs om Vidås eget fiskevand herunder.

Interaktiv Google Map med Vidås fiskevand – klik her!

 

Vidå, som har givet foreningen sit navn, dannes ved sammenløbet af Arnå og Hvirlå ved Emmerske ca. 3 km øst for Tønder by. Vidåen er inddiget på hele strækningen fra Emmerske til Tønder og herfra videre til Rudbøl. Vidåen byder på alsidige muligheder for lystfiskeri, lige fra medefiskeri efter fredfisk og ål og til fiskeri efter laks og havørred. Åen er på nogle stræk meget stilleflydende og efter Grønåens udløb syd for Tønder by mere livlig. Fra Lægan bådehavn og vestpå har åen nærmest flodkarakter og fiskeriet foregår her udelukkende fra båd. Fiskeret: Foreningen har fiskeretten fra Emmerske bro til Rudbøl bro.

Havørred/Laks: Tidligere startede fiskeriet efter havørreder med grønlænderfiskeriet i januar/februar måned. Nu fanges de fleste havørreder i perioden april til oktober. Der fiskes mest med spinner og wobler, men også fluefiskeri og fiskeri med orm anvendes. Der er de seneste år konstateret en øget opgang af laks.

Medefiskeri. For medefiskeren er Vidåen et sandt eldorado. Åen rummer en af Danmarks artsrigeste fiskebestande. Der kan fanges bl.a. ål, aborre, skalle, brasen, suder, rimte osv. – man ved faktisk aldrig hvad der bider på. Det er åens stille stræk nedstrøms Tønder by og omkring Lægan bådehavn, som tiltrækker medefiskerne. Har man adgang til en båd, er der gode muligheder i Magisterkogen fra Lægan til Rudbøl sø.

Gedde og sandart. Vidåen rummer en bestand af store gedder. Specielt i Magisterkogen har geddefiskeriet udviklet sig i de senere år. Dørgefiskeri og fiskeri med agnfisk giver de bedste resultater. I aftentimerne fiskes der efter sandart ligeledes med naturlig agn og ved dørgning.

Arnå, har naturlige slyngninger på øverste stykke, få kanalagtige stræk på midterstykket, hvorefter den igen slynger sig på det sidste stykke mod udløbet i Vidåen. Arnåen har en god strøm og er velegnet for fluefiskeri. Fra åens sammenløb med Hvirlå ved Emmerske og opstrøms til Øster Højst er der i dette tilløb gode muligheder for fiskeri efter havørred og bækørred. I de senere år er der ligeledes fanget en del stalling her. Fiskeret: Foreningen har fiskeretten i Arnå fra broen ved Mergelkulerne øst for Øster Højst (Svendborgbroen) til broen Dyveengvej ved Emmerske (Solviggårds jorde undtaget).

Grønå, er Vidås største tilløb. Grønåen er med sine dybe sving på det nederste stykke et yndet havørredvand. Der fiskes med blink og spinner samt med flue ligesom i Vidåen nedstrøms udløbet. Opstrøms Vindtvedkanalens udløb bliver Grønåen smallere og dybere med mange flotte sving og høler. Her findes en bestand af bækørreder og stalling. Fiskeret: Foreningen har fiskeretten fra Slogsås og Ugebæks sammenløb ved Saksborg til udløbet i Vidåen sydfor Tønder by ( undtaget er stykket øst for broen Lydersholmvej samt Noldestykket og den sydlige bred fra Saksborg til Hajstrup og enkelte parceller øst for Hajstrup).

Hvirlå, er et af vidå-systemets mindre tilløb. Her fiskes fortrinsvis efter bækørred og stalling og ål, men laks og havørred kan også træffes her. Lav vandstand kan besværliggøre fiskeriet i sommerperioden, hvor kendskab til de gode standpladser er en fordel. Fiskeret: Foreningen har fiskeretten i Hvirlå fra Emmerske bro til broen ved Hostrup Præstegård

Slogså og Uge Bæk. Omkring Bylderup Bov byder disse to åer på et meget fint fiskeri efter bækørred og stalling. Især bestanden af stalling er gået frem. Fiskeret: Foreningen har fiskeretten i Slogså fra landevejsbroen vestfor Bredevad til udløbet i Grønå (enkelte parceller undtaget). Foreningen har fiskeretten i Ugebæk fra Vøvlebro til Karlsvrå.

Sønderå, der løber nær den dansk/tyske landegrænse, har en fin bækørredbestand. Også her, er der i efteråret gode chancer for en laks eller havørred. Som i Arnåen har stallingen i de senere år også etableret sig i Sønderåen. Fiskeret: Foreningen har fiskeretten i Sønderå fra Rens til Bejerskro (enkelte parceller undtaget).

Terkelsbøl Å: Alle former for fiskeri er muligt. Kraftig grødevækst og ringe vandføring kan i sommermånederne besværliggøre fiskeriet. Her fanges mange gode bækørreder på orm. Agnen serveres uden flåd og synk af nogen art, så den kommer rigtigt ned i alle krinkelkrogene, hvor de store fisk står. Mange fisk tages på spinner, flue og små woblere. Fiskeret: Foreningen fiskeretten i Terkelsbølå fra Søllingvrå mølle til Karlsvrå samt en enkelt parcel østfor broen ved Søllingvrå mølle.

 

Vintved Kanal: Trods sit kanal-agtige udseende, kan Vindtved-kanalen byde på pæne overraskelser. Både laks og havørreder, på vej mod Sønderåen, og diverse kan fredfisk kan træffes her, hvor grødevæksten i løbet af sommeren gør å-løbet både dybt og snoet. Fiskeret: Fra landegrænsen til udløbet i Grønå.

 

else

Arnåen har naturlige slyngninger på øverste stykke, få kanalagtige stræk på midterstykket, hvorefter den igen slynger sig på det sidste stykke mod udløbet i Vidåen. Arnåen har en god strøm og er velegnet for fluefiskeri. Fra åens sammenløb med Hvirlå ved Emmerske og opstrøms til Øster Højst er der i dette tilløb gode muligheder for fiskeri efter havørred og bækørred. I de senere år er der ligeledes fanget en del stalling her.

Fiskeret

Foreningen har fiskeretten i Arnå fra broen ved Mergelkulerne øst for Øster Højst (Svendborgbroen) til broen Dyveengvej ved Emmerske (Solviggårds jorde undtaget).

Skriv et svar