45.000 ål sat ud i Vidåsystemet.

Ålene er sat ud i Gejlå, Bjerndrup Mølleå, Sønderå, Ugebæk, Grønå, Arnå, Terkelsbøl
Å og Slogså. De er betalt af fiskeplejemidler og udsat af frivillige fra Tinglev-Bajstrup Sportsfiskerforening og Sportsfiskerforeningen Vidå. Se flere billeder her.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til 45.000 ål sat ud i Vidåsystemet.

Også pukkellaks i Vidåsystemet

Så er der også fanget pukkellaks i vores vand. Christian Adam tog denne fisk i Grønå på spinner lørdag. 53 cm, 1,3 kg. Det er uvist, hvorfor der pludselig dukker pukkellaks op i Danmark. Der er den seneste måned fanget flere pukkellaks rundt om i landet.

Pukkellaksen er udsat i elvene i det nordlige Rusland allerede i 1950erne,
og herfra har de bredt sig sydover uden dog at etablere en bestand i elvene
i Norge. I de seneste år er det dog som om bestanden pludselig accelererer,
hvilket fangsterne i de vestvendte åer i DK også kunne tyde på.

Pukkellaksen betragtes i øjeblikket som et fremmed element i åløbene, og der
er intet mindstemål eller fredningstid på fiskene. Ligesom med
regnbueørreden. Pukkellaksen er ikke omfattet af laksekvoten, som kun gælder atlanterhavslaks. Den kan derfor frit hjemtages, også selv om man i forvejen står noteret på lakseskemaet.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Også pukkellaks i Vidåsystemet

Et godt tilbud til nye medlemmer i Vidå

Danmarks Sportsfiskerforbund opkræver ikke kontingent for resten af året 2017. Nye medlemmer i Vidå, der melder sig ind efter d. 1/8, kan derfor for årskontingentet kr. 850,- fiske i vidåsystemet i resten af fiskeåret 2017 samt hele året 2018. 

Indmeldelse på www.danskfiskekort.dk + Fisketegn (18-65 år) www.fisketegn.dk

 Ein gutes Angebot für neue Vidaumitglieder

Ein Mitgliedschaft in der Vidauer Anglerverein kostet pro Jahr Dkr. 850,-. Beim Anmeldung ab 1/8 gilt das Mitgliedschaft aber sowohl die Monaten August, September und Oktober 2017 als auch das ganze Jahr 2018.

Anmeldung auf www.danskfiskekort.dk + Anglerlizenz (fisketegn, 18-65 Jahre) auf www.fisketegn.dk

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Et godt tilbud til nye medlemmer i Vidå

Kom til konkurrence i Gelså

I lighed med sidste år afholdes der også i år en Gelså fiskekonkurrence. Det foregår 11.-12. august. Se konkurrenceregler og præmielister her og læs mere her. 

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Kom til konkurrence i Gelså

Juniordag ved Lægan gav store gedder

Godt en halv snes juniorer deltog i lørdagens arrangement og kunne nyde det ualmindeligt flotte og varme solskinsvejr i fulde drag. Trods det gode vejr blev der fanget tre flotte gedder på henholdsvis 99cm, 90 cm og 82 cm, hvoraf de to sidstnævnte blev genudsat. Jonas Borum fra Tønder stod for dagens største fangst, en gedde på 99 cm og 6,1 kg.

Arrangementet var tilrettelagt i et samarbejde mellem bådklubben Vidå og Sportsfiskerforeningen Vidå. Bådklubben stillede bådførere og både til rådighed, således at de deltagende juniorer kunne få en sejltur/fisketur i Magisterkogen, hvor der kun kan fiskes fra båd. Ved afslutningen ved bådklubbens klubhus var der pølser og øl/vand til alle deltagerne.

Arrangementet fik mange rosende ord med på vejen, og det gentages i øvrigt søndag d. 17. september samme tid og sted.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Juniordag ved Lægan gav store gedder

Fine fangster til bådklubbens konkurrence

Vejret og fiskeriet kunne næsten ikke blive bedre, da Bådklubben Vidå afholdt fiskekonkurrence. Der blev fanget ca. 50 gedder af de 21 deltagere (mange over 70 cm), den største på 101 cm blev fanget af Sean Kelsey. Se billeder her.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Fine fangster til bådklubbens konkurrence

Åben-å-dag med aborrer og gedder

Foreningens årligt tilbagevendende ”Åben-å-dag” ved Fugleøen i Tønder på Kr. Himmelfartsdag havde lidt færre deltagere end sædvanligt, hvilket må tilskrives det flotte vejr samt konfirmation i byen. Trods dette fandt omkring 25 deltagere vej til åen i tidsrummet kl. 9-13. Dagen var som altid specielt tilrettelagt for juniorfiskere, og ved afslutningen kl. 13, var der præmier til fangerne af de største fisk. Søskendeparret Camilla og Carsten Kolbeck vandt præmier for gedder på henholdsvis  500 g og 300 g, mens Mehdi fra Asyl Syd fik præmie for en aborre på 300 g. De fangede fisk blev efter fotografering genudsat i åen. Se flere billeder her.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Åben-å-dag med aborrer og gedder

Husk de kommende juniorarrangementer

Torsdag d. 25. maj kl. 9-13: Familiedag ved Vidåen

Vi fisker som sædvanlig ved Provst Petersensvej ved Fugleøen i Tønder. Denne dag er tilrettelagt for hele familien, og man behøver ikke at være medlem af Vidå for at deltage. Annonceres også i Ugeavisen, Tønder. Der er præmier til alle juniorer, der fanger en fisk.

 Lørdag d. 27. maj kl. 9-ca. 12: Bådtur fra Lægan

Dette arrangement er tilrettelagt sammen med bådklubben Vidå, som stiller både og bådførere til rådighed. Der fiskes i Magisterkogen, hvor der er mulighed for det helt store hug. Tilmelding til: Robert Iversen, it@robertiversen.dk  senest d. 21/5.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Husk de kommende juniorarrangementer

Kvoten for store laks er lukket

Der må ikke hjemtages flere laks over 75 cm, da der nu er hjemtaget 27 stk. Eneste undtagelse er, hvis laksen fanges på de såkaldte B-strækninger. Dvs. Surbæk ovenfor Løgumklostervej ved Alslev, Sønderå ovenfor St. Jyndevad samt Terkelsbøl å og Uge bæk oven for sammenløbet ved Frestrup. For B-strækningerne gælder en særlig kvote på 5 laks, som ikke er inddelt efter størrelse.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Kvoten for store laks er lukket

Konkurrence med blandede fangster

Ved weekendens fiskekonkurrence glimrede de store laks ved deres fravær, men det flotte solskinsvejr samt den nu ret lave vandstand i åerne bærer nok en del af skylden.

Gunnar Matthiesen er et godt eksempel på, at man skulle stå tidligt op for at få laksefisk på tasken. Allerede før klokken seks stod han klar ved åen, og resultatet udeblev da heller ikke. En virkelig flot bækørred på hele 57 cm snuppede hans spinder, og efter et hurtigt foto på mobilen blev fisken sat ud igen. Senere på dagen fangede Gunnar endnu en flot bækørred på 47 cm, som også blev genudsat efter fotografering.

Catch and release med billeddokumentation var tilladt under konkurrencen, så de to ørreder lever nu videre i vandløbet og kan videreføre deres stærke gener. En bækørred over 40 cm er en flot fisk, og en bækørred i nærheden af 60 cm er en sjældenhed. Konkurrencens største fisk, en gedde på 78 cm, blev fanget af Per Iwersen; mens Morten Nissen stod for en gedde på 77 cm. Per Iwersens gedde vejede 4,1 kg. En rimte på ca. 1,5 kg blev også fanget og genudsat.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Konkurrence med blandede fangster