Større laksekvote i 2018

Foreningen har i 2018 fået en lidt større laksekvote. Der må i år hjemtages i alt 75 laks, hvoraf 35 stk. er over 75cm og 35 stk. er 75cm eller derunder. Desuden må der hjemtages 5 laks – uanset størrelse – fra de såkaldte B-strækninger. Desuden skal det understreges, at alle fangster af laks skal meldes her på siden senest kl. 23:59 samme dag – også selvom fisken er genudsat. 

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Større laksekvote i 2018

Generalforsamling

Sportsfiskerforeningen Vidå afholder ordinær generalforsamling

Torsdag d. 15. marts kl. 19.00 på Hostrups hotel.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Indkomne forslag
 5. Valg iflg. vedtægter:
 • JCL (formand) (modtager ikke genvalg)
 • Per Iwersen (modtager ikke genvalg)
 • Torben Kjær (modtager genvalg)
 • Jens Kjær (modtager genvalg)
 • Hans Tonnesen (bestyrelsessuppleant) (modtager genvalg)
 • Peter Nielsen (revisor)
 • Finn Jensen (revisorsuppleant)

6. Eventuelt 

NB: Bemærk starttidspunket kl. 19.00.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Generalforsamling

Medlemskab/Mitgliedschaft

Sportsfiskerforeningen Vidå er nu oprettet på www.fiskekort.dk. Nye medlemmer opfordres til at tilmelde sig på dette link eller www.danskfiskekort.dk

 • Årsmedlemskab senior kr. 850,-
 • Junior kr. 200,-

Mitgliedschaft/Jahreskarte auf www.fiskekort.dk oder www.danskfiskekort.dk 

 • Senior kr. 850,- pro Jahr
 • Junior kr. 200,- pro Jahr
Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Medlemskab/Mitgliedschaft

Hjælp med at kortlægge krebs

Så vidt vides findes der kun almindelige danske flodkrebs i Vidåsystemet, men hvis du finder andre typer krebs, må du meget gerne melde det. Et nyt projekt fra Miljøstyrelsen skal kortlægge krebs i Danmark – og de hører også gerne, hvor du støder på danske flodkrebs i Vidåsystemet. Læs mere her

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Hjælp med at kortlægge krebs

Elfiskeriet er i gang

Se billeder fra elfiskeriet her.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Elfiskeriet er i gang

Laks og havørreder fredet

Sæsonen for fiskeri efter havørred og laks er slut. Der må nu kun fiskes på strækningen fra Lægen til Rudbøl Bro. Fiskeriet her er åbent til og med 15. november. Dog må der fiskes året rundt i Rudbøl Sø. Husk, at alle laks og havørreder nu skal genudsættes og registreres her på siden senest fire dage efter fangsten er sket. Indtil videre er årets samlede fangst på 144 laks og 37 havørreder.    

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Laks og havørreder fredet

Få deltagere, men fine fangster

Selv om weekendens fiskekonkurrence var begunstiget af både fin vandstand og godt fiskevejr, så havde kun 12 deltagere valgt at betale startgebyret på 50 kroner. Et enkelt foreningsmedlem har muligvis fortrudt, at han ikke deltog i konkurrencen, idet vedkommende fangede en gedde på 10,1 kg i Rudbøl sø.

Selv om deltagertallet var forholdsvis begrænset, så kom der dog fisk på land. Præmien for største laksefisk tilfaldt Nead Dedusic med en havørred på 63 cm, og Nead fik også præmie for en havørred på 54 cm og en laks på 54 cm.

Martin Laugesen og Jens Chr. Lund fik præmie på havørreder på 55 cm, og derudover fangede Peter Nielsen en laks på 80 cm, som blev genudsat, idet kvoten for laks over 75 cm er fyldt op. Ved afslutningen var der godt humør og pølser/øl/vand ved Bootshaus.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Få deltagere, men fine fangster

Fiskekonkurrence 22/9-24/9

Konkurrencen er åben for medlemmer og dagkortkøbere. Deltagergebyr kr. 50,- som går ubeskåret til præmier. Ved tilmelding kan benyttes MobilePay (tlf. 29106055) eller personligt fremmøde ved Bootshaus torsdag aften d. 21/9 kl. 19-20.

 • 1.      præmie: Gavekort 100 Euro (største laks/havørred)
 • 2.      præmie: Gavekort 50 Euro (største rovfisk, gedde, sandart, aborre)
 • 3.      præmie: Gavekort 50 Euro (uddeles efter bestyrelsens skøn)

Desuden et antal grejpræmier. Alle fiskearter kan præmieres. Løbende indvejning ved foreningens indvejere. Catch and release med billeddokumentation er tilladt. Laks over 75 cm skal genudsættes og deltager ikke i konkurrencen. Afslutning ved Visemøllen søndag kl. 16-16.30, som er sidste frist for indvejning. Ved afslutningen kan der købes pølser(øl/vand.

Vel mødt – Bestyrelsen

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Fiskekonkurrence 22/9-24/9

Juniordag ved Lægan

I alt 14 håbefulde juniorer havde meldt sig til søndagens juniordag ved
Lægan, et arrangement, der blev afviklet i samarbejde mellem bådklubben Vidå
og sportsfiskerforeningen Vidå. Vejret viste sig fra sin bedste side, men
den senere tids store regnmængder satte sit tydelige aftryk på dagen.
Højvande og uklart vand i åen betød, at fiskene var vanskelige at få i tale,
og efter tre timers fiskeri i Magisterkogen var der da heller ikke kommet en
eneste fisk op af vandet. Der var dog godt humør over hele linjen, og
afslutningen med grillpølsser ved klubhuset var et godt plaster på
“fiskesåret”.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Juniordag ved Lægan

Ulovlig fangst

Et foreningsmedlem har for nylig hjemtaget en ulovlig laks i den formening, at fisken var en havørred. Fisken har stået på havørredskemaet, men er nu blevet slettet. Den pågældende lystfisker er iflg. foreningens regler for fiskeri blevet idømt karantæne for resten af fiskeåret 2017 samt hele året 2018.

Fra bestyrelsens side skal det indskærpes, at det er ethvert medlems pligt at sætte sig grundigt ind i de regler, der gælder for (lakse)fiskeriet. Er man i tvivl om arten af en given fisk (laks/havørred),  bør man lade tvivlen komme fisken til gode og sætte den ud igen.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Ulovlig fangst