Generalforsamling

Vedr. den aflyste generalforsamling d. 17. Marts, vil der, når mulighederne er til stede, blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling snarest muligt, dog tidligst i september. Her kan formandsberetning og regnskab læses.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Generalforsamling

Hornfisketur med succes til sidst

Foreningens hornfisketur til Felsbæk d. 17. maj havde et beskedent antal deltagere, idet kun 4 voksne og to juniorer havde sat hinanden stævne lidt før klokken ni ved Felsbæk. Årsagen til det beskedne antal deltagere kan måske skyldes vejrudsigten, der lovede frisk til hård vind fra vest. Dette kom også til at holde stik, idet vinden tiltog i løbet af formiddagen og gjorde fiskeriet besværligt.

Inden vinden blev alt for generende, lykkedes det dog at få tre hornfisk på land, og nogle stykker slap med skrækken. Herefter blev fiskeriet med sildestykker meget vanskeligt på grund af ret høje bølger og uklart vand. Ved middagstid kørte deltagerne derfor hjem, men forinden ville 4 deltagere lige prøve lykken i havnebassinet i Åbenrå. Det viste sig at være en god ide, for der var ikke så meget vind og masser af hugvillige hornfisk. Hen på eftermiddagen var den samlede fangst derfor stegt til i alt 10 hornfisk, så både dagen og aftensmaden var reddet.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Hornfisketur med succes til sidst

43800 ørreder sat ud

43800 stk. 1-års ørreder er netop sat ud i Vidåsystemet – vandplejen vil gerne takke alle som hjalp med opgaven.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til 43800 ørreder sat ud

Bådtur aflyses – hornfisketur gennemføres

Juniordagen ved Lægan er aflyst på grund af corona, men den årlige hornfisketur vil blive gennemført som sædvanligt den 17. maj. Læs mere her

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Bådtur aflyses – hornfisketur gennemføres

10.000 laksesmolt sat ud

Der er netop sat 10.000 laksesmolt ud i vores vand.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til 10.000 laksesmolt sat ud

Hjælpere søges til udsætning

Så er det igen tid til udsætning af 1-års ørreder, denne gang 43800 stk. Det foregår 1., 2. og 3. maj i hele Vidåsystemet og vi mangler hjælpere alle tre dage. Ring på tlf. 2162 5977 eller skriv til heine-danmark@mail.dk

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Hjælpere søges til udsætning

INDVEJNING AF FISK

Under disse corona tider, opfordre vi vores fiskere til at kontakte en af vores indvejere for at aftale en tid til indvejning.

Finn Jensen: Birkevej 13 6270 Tønder tlf. 74723260/20726934

Peter Chr. Sørensen : Nygade 3 6270 Tønder tlf. 74725448/20335448

 Jens Christian Lund : Slogsherredsvej 12 6372 Bylderup Bov tlf. 74762655/291060555

Sønnik Petersen: Elisabethvej 10 6270 Tønder tlf. 74 72 36 25

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til INDVEJNING AF FISK

Sæsonstart

Så nærmer tiden sig for premieren i vores fiskevand. I år bliver det dog lidt anderledes, da vi jo er ramt at Covid 19. Vi er fra forbundets side blevet opfordret til at alle skal holde afstand til hinanden ved fiskevandet. Dette betyder også, at der i år ikke vil blive arrangeret pølser/øl ved Lægan.

Foreningen har til denne sæson fået tildelt samme laksekvote som sidste år. Laksekvote: Der må maksimalt hjemtages 70 stk. laks delt i 2 grupper: 35 stk. på 75 cm eller derunder og 35 stk. over 75 cm i de i bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 6 nævnte områder (laksevand A) Endvidere må der maksimalt hjemtages 5 stk. laks i de i bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 7, litra a, nævnte områder i Vidå vandsystem (laksevand B). Der er ikke regler for størrelse på de laks, der bliver tildelt i Laksevand B-område, andet end, at de skal overholde mindstemålet. Der må højst hjemtages én laks pr. person inden for kvoten i Vidå vandsystem i hele sæsonen. Senest kl 24:00 samme dag som laksen er hjemtaget eller genudsat, skal oplysning om for- og efternavn, adresse, fangstdato, laksens størrelse og køn samt fangststed være Vidå Sammenslutningen i hænde. Herefter skal oplysninger om fangstdato og antal hjemtagne og genudsatte laks være offentligt tilgængelige på en hjemmeside på internettet. I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede.

Vi ønsker alle en god fiskesæson. Knæk og Bræk Bestyrelsen

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Sæsonstart

Årets første smolt er sat ud

Vandplejeudvalget har netop sat årets første smolt ud.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Årets første smolt er sat ud

GENERALFORSAMLING

På baggrund af de seneste dages udvikling af corona virus i Danmark har vi fra bestyrelsens side valgt at aflyse generalforsamlingen d.17/3 på ubestemt tid.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til GENERALFORSAMLING