Juniorprogrammet er på plads

Så er alle årets juniorture planlagt. Som så ofte før starter sæsonen for alvor med hornfisketuren, der foregår ved Aabenraa Fjord 16. maj. Læs om den og andre ture her.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Juniorprogrammet er på plads

Sæsonstart

Laksekvote for store laks opbrugt i Vidå med tilløb

Så er det igen så vidt at sæsonen skydes i gang. På premieredagen d. 16. april vil vi igen i år mødes på rastepladsen v. Lægan (Bådklubben Vidå) kl. 13.00. Her står grillen klar, hvor man kan købe en pølse + øl / vand. Mød op og vis din fangst / få den indvejet. I år vil vi gerne henvise til at folk holder afstand og ikke samles i større grupper.

Foreningen har til denne sæson fået tildelt samme laksekvote som sidste år. Laksekvote: Der må maksimalt hjemtages 70 stk. laks delt i 2 grupper: 35 stk. på 75 cm eller derunder og 35 stk. over 75 cm i de i bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 6 nævnte områder (laksevand A) Endvidere må der maksimalt hjemtages 5 stk. laks i de i bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 7, litra a, nævnte områder i Vidå vandsystem (laksevand B). Der er ikke regler for størrelse på de laks, der bliver tildelt i Laksevand B-område, andet end, at de skal overholde mindstemålet. Der må højst hjemtages én laks pr. person inden for kvoten i Vidå vandsystem i hele sæsonen. Senest kl 24:00 samme dag som laksen er hjemtaget eller genudsat, skal oplysning om for- og efternavn, adresse, fangstdato, laksens størrelse og køn samt fangststed være Vidå Sammenslutningen i hænde. Herefter skal oplysninger om fangstdato og antal hjemtagne og genudsatte laks være offentligt tilgængelige på en hjemmeside på internettet. I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede.

Vi ønsker alle en god fiskesæson. Knæk og Bræk Bestyrelsen

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Sæsonstart

Skarvregulering

Skarvreguleringen er i gang. Så skulle du møde en af de frivillige jægere, som hjælper os med at regulere skarven, så har vi/de fået en tilladelse til dette.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Skarvregulering

OPSYNSMAND

Foreningen søger nye opsynsmænd. Lyder det som noget for dig kan du kontakte formanden Torben kjær på tlf:51774243 eller mail: torben1978@sol.dk.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til OPSYNSMAND

Generalforsamling

Grundet corona situationen og de restriktioner deraf, er foreningens generalforsamling udskudt på ubestemt tid.

Hilsen Bestyrelsen

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Generalforsamling

Kontingentregulering

Vi har i bestyrelsen valgt at lave en kontingent regulering. Et senior kontingent vil fremover være 950,- og et junior 250,- Dette har vi gjort, da der i år og næste år vil være en kontingent stigning fra forbundet.

Hilsen Bestyrelsen

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Kontingentregulering

God jul og Godt Nytår

Der skal fra betsyrelsens side lyde en hilsen om en God jul og et god nytår. Vi må for alle håbe at 2021 bliver et år med gode fangster og flotte naturoplevelser.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til God jul og Godt Nytår

Laksebestanden bliver undersøgt

 Vandplejen laver i uge 45 & 49 befiskning efter laks. Fiskene bliver mærket og på den måde kan man estimere opgangen af laks i systemet. I uge 45 blev der mærket 70 laks. Resultatet af undersøgelsen kommer først i det nye år

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Laksebestanden bliver undersøgt

Vedr. Generalforsamling

Generalforsamlingen i Marts 2020 blev aflyst/udsat pga Covid 19. Bestyrelsen har nu besluttet, grundet den stadig usikre situation, at vente med generalforsamlingen til Marts 2021, hvor der tages hensyn til det udskudte person valg.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Vedr. Generalforsamling

25.000 nye laks i åen

Lørdag den 26. september blev der udsat 25.000 stk. halvårs laks af vandplejeudvalget og deres hjælpere i Vidåsystemet. Fiskene er betalt af fisketegnsmidlerne.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til 25.000 nye laks i åen