Læs referatet fra oktober måneds bestyrelsesmøde

Læs det her

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Læs referatet fra oktober måneds bestyrelsesmøde

Bestyrelsens kommentar – og muligheder for at hjælpe

Der har i den sidste tid været forskellige indlæg som bestyrelsen her vil kommentere. Vi siger tak for de forskellige indlæg, der jo viser, at medlemmerne interesserer sig for, hvad der foregår. Alt hvad foreningen foretager sig, bliver gennemgået på bestyrelsesmøderne, hvorefter referatet bliver lagt ud på hjemmesiden. Bestyrelsen vil også fremover bestræbe sig på at informere bedst muligt. Her kan du læse bestyrelsens kommentar, bl.a. til sæsonens manglende fangster af laks og havørreder. 

I forlængelse af kommentaren vil bestyrelsen samtidig gerne bede medlemmerne om hjælp på en række områder:

 • Vandplejeudvalget (VPU) mangler et par nye medlemmer.
  (Snak med VPU formand Heine: 2162 5977 efter 17.oo)
 • VPU mangler hjælpere i forbindelse med udsætning af fisk og restaureringsarbejder. (akutte udsætninger: 13. + 27. Oktober)
  (Snak med VPU formand Heine: 2162 5977 efter 17.oo)
 • Bestyrelsen ønsker flere fiskerikontrollører.
  (Snak med foreningens formand Torben: 5177 4243 efter 17.oo)
 • Bestyrelsen ønsker hjælpere ved ”Åben å dagen”.
  (Snak med foreningens bestyrelsesmedlem John: 2818 7266 efter 17.oo)
 • Bestyrelsen ønsker at etablere en gruppe til at tage sig af logistik og miljø omkring vore vandløb. Vedligehold af skilte / opsætning af overgang af hegn / indsamling af affald m.m. / hjælpe til med at skåne miljøet og gavne forholdet til lodsejerne. (Snak med foreningens formand Torben: 5177 4243 efter 17.oo)
Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Bestyrelsens kommentar – og muligheder for at hjælpe

Ryd altid op efter dig selv!

Annalene Koch kunne søndag berette følgende på vores facebookside: “En god dag ved Jernbanebroen – havde der bare været pant på – 52 dåser samlet og hjembragt til egen container, den 23. september”, ledsaget af følgende billede:

Billedet indeholder sandsynligvis: 1 person, står

Fra bestyrelsen skal lyde en klar opfordring til, at alle naturligvis rydder op efter sig selv, når de færdes langs vores vandløb. 

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Ryd altid op efter dig selv!

Konkurrence uden laks eller havørreder

Weekendens fiskekonkurrence blev, trods fint fiskevejr, uden hverken laks eller havørreder. De 18 tilmeldte deltagere fangede gedder, en enkelt bækørred og nogle rimter. Der blev givet præmie til største gedde på 98 cm fanget af Per Iwersen og der blev givet en præmie for en bækørred på 36 cm der var fanget af Ib Iwersen. Konkurrence blev afsluttet med øl og pølser ved Lægan. 

dav

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Konkurrence uden laks eller havørreder

Tilbud til nye medlemmer – fisk gratis i resten af 2018!

Hvis du melder dig ind i Sportsfiskerforeningen Vidå inden den 31. oktober gælder dit kontingent for 2018 og hele 2019. Du får altså den sidste del af 2018 med gratis.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Tilbud til nye medlemmer – fisk gratis i resten af 2018!

Fiskekonkurrence den 22. og 23. september

Konkurrencen er åben for medlemmer og dagkortkøbere. Deltagergebyr kr.
50,- som går ubeskåret til præmier. Ved tilmelding kan benyttes
Mobile Pay (tlf. 51774243) eller personligt fremmøde ved Bootshaus
fredag d.21.9 mellem 15-17.

Laks. 1.præmie: Gavekort 40 Euro 2.præmie: Gavekort 20 Euro
Havørred. 1.præmie:Gavekort 40 Euro 2.præmie: Gavekort 20 Euro
Gedde 1.præmie: Gavekort 40 Euro
Anden fisk 1.præmie: Gavekort 40 Euro

Der vil være Catch and Release ved gedder og aborre. (Et billede med mål).  Laks og havørred er efter gældende kvoter og størrelser.

Løbende indvejning ved foreningens indvejere. Afslutning ved Lægan
bådeklub søndag kl. 16-16.30, som er sidste frist for indvejning. Ved
afslutningen kan der købes pølser (øl/vand.)

Vel mødt – Bestyrelsen

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Fiskekonkurrence den 22. og 23. september

Orientering til Sportsfiskerforeningen Vidås medlemmer

Fremover skal al henvendelse vedr. spørgsmål til myndigheder rettes til Vidås kontaktperson Heinrich Jürgensen mobil 21625977 eller mail: heine-danmark@mail.dk

Dette er et ønske fra de respektive myndigheder, og vi lægger stor vægt på at dette overholdes.

Til orientering: der vil indenfor de nærmeste dage blive slået grøde fra indløbet i Hestholm sø (Grønå) og et stykke nedstrøms. Dette gøres for at åbne op for gennemstrømningen i Grønå.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Orientering til Sportsfiskerforeningen Vidås medlemmer

Opfordring til fiskestop gælder ikke længere

På grund af den meget lave vandstand og høje vandtemperatur har bestyrelsen tidligere opfordret til et frivilligt fiskestop. Den opfordring gælder ikke længere, da der nu er kommet regn og temperaturen er faldet. Bestyrelsen takker for forståelsen. 

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Opfordring til fiskestop gælder ikke længere

Husk at indberette alle laks og havørreder!

Det skal fra bestyrelsen indskærpes, at alle laks og havørreder altid skal indberettes her på siden SENEST inden midnat på fangstdatoen.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Husk at indberette alle laks og havørreder!

Fine fisk til juniordag ved Lægan

Juniordagen ved Lægan lørdag d. 26. maj havde deltagelse af omkring 15 store og små fiskere, som kunne nyde det flotte vejr på Vidåen i Magisterkogen. Dagen afvikles i fællesskab mellem bådkluben Vidå og Sportsfiskerforeningen Vidå, og selv om vandstanden i Vidåen lige nu  er ca.  en meter under normalen for denne årstid, så er vandet stadig køligt, så bidelysten er intakt.

Fisk blev der da også hevet om bord. Gedder og aborrer og en enkelt rimte blev dagens høst, og  efter fotografering blev alle fiskene genudsat i deres rette element.Største gedde var 81 cm lang, og den stolte fanger glemmer nok ikke denne fisk lige med det samme. Laksene glimrede ved deres fravær. En laks sprang dog op af vandet tæt på Lægan bro lige før middag….

Efter fiskeriet var der afslutning med pølser og øl/vand foran klubhuset ved Lægan, og der var lidt præmier til juniorfiskerne. Både ”VIDÅ” og bådeklubben var godt tilfredse med dette arrangement, der som oftest skaffer flere medlemmer til begge foreninger. Se flere billeder her.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Fine fisk til juniordag ved Lægan