Ændring af fiskevand

Vi skal gøre opmærksom på en række ændringer af vores fiskevand.

Grønå: Ca. 800m Vest for Sæd bro (A11) – hvor Hestholm sø begynder, er der indført fiskestop på den nordlige bred af Grønåen til udløbet i Vidå. Er markeret med rød/grønne pæle.

Vidå: Hele Nørresøen er lukket for fiskeri. Ca. 250m vest for jernbanebroen (Papegøjestien), hvor Nørresø begynder, til udløbet af Nørresøen opstrøms pælesvinget øst for Lægan pumpestation. Er markeret med rød/grønne pæle.

Nyt fiskevand: ”Æ Putkanal” / (Kanal 96). Fra bro (Papegøjestien) over Æ Putkanal til Lægan pumpestation er der åben for helårsfiskeri. Er markeret med alm. skilte. OBS! – Krogreglerne er også gældende her!

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Ændring af fiskevand

Referat fra generalforsamlingen

Her kan du læse referatet fra årets generalforsamling.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Referat fra generalforsamlingen

Se planen for årets juniorture

Planen er klar og du kan se den her.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Se planen for årets juniorture

Ny formand for foreningen

Efter 26 år som formand har Jens Chr. Lund valg at stoppe som formand for foreningen. På torsdagens generalforsamling blev Torben Kjær derfor valgt som ny formand. Læs den afgående formands beretning her.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Ny formand for foreningen

Større laksekvote i 2018

Foreningen har i 2018 fået en lidt større laksekvote. Der må i år hjemtages i alt 75 laks, hvoraf 35 stk. er over 75cm og 35 stk. er 75cm eller derunder. Desuden må der hjemtages 5 laks – uanset størrelse – fra de såkaldte B-strækninger. Desuden skal det understreges, at alle fangster af laks skal meldes her på siden senest kl. 23:59 samme dag – også selvom fisken er genudsat. 

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Større laksekvote i 2018

Generalforsamling

Sportsfiskerforeningen Vidå afholder ordinær generalforsamling

Torsdag d. 15. marts kl. 19.00 på Hostrups hotel.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Indkomne forslag
 5. Valg iflg. vedtægter:
 • JCL (formand) (modtager ikke genvalg)
 • Per Iwersen (modtager ikke genvalg)
 • Torben Kjær (modtager genvalg)
 • Jens Kjær (modtager genvalg)
 • Hans Tonnesen (bestyrelsessuppleant) (modtager genvalg)
 • Peter Nielsen (revisor)
 • Finn Jensen (revisorsuppleant)

6. Eventuelt 

NB: Bemærk starttidspunket kl. 19.00.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Generalforsamling

Medlemskab/Mitgliedschaft

Sportsfiskerforeningen Vidå er nu oprettet på www.fiskekort.dk. Nye medlemmer opfordres til at tilmelde sig på dette link eller www.danskfiskekort.dk

 • Årsmedlemskab senior kr. 850,-
 • Junior kr. 200,-

Mitgliedschaft/Jahreskarte auf www.fiskekort.dk oder www.danskfiskekort.dk 

 • Senior kr. 850,- pro Jahr
 • Junior kr. 200,- pro Jahr
Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Medlemskab/Mitgliedschaft

Hjælp med at kortlægge krebs

Så vidt vides findes der kun almindelige danske flodkrebs i Vidåsystemet, men hvis du finder andre typer krebs, må du meget gerne melde det. Et nyt projekt fra Miljøstyrelsen skal kortlægge krebs i Danmark – og de hører også gerne, hvor du støder på danske flodkrebs i Vidåsystemet. Læs mere her

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Hjælp med at kortlægge krebs

Elfiskeriet er i gang

Se billeder fra elfiskeriet her.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Elfiskeriet er i gang

Laks og havørreder fredet

Sæsonen for fiskeri efter havørred og laks er slut. Der må nu kun fiskes på strækningen fra Lægen til Rudbøl Bro. Fiskeriet her er åbent til og med 15. november. Dog må der fiskes året rundt i Rudbøl Sø. Husk, at alle laks og havørreder nu skal genudsættes og registreres her på siden senest fire dage efter fangsten er sket. Indtil videre er årets samlede fangst på 144 laks og 37 havørreder.    

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Laks og havørreder fredet