Få deltagere, men fine fangster

Selv om weekendens fiskekonkurrence var begunstiget af både fin vandstand og godt fiskevejr, så havde kun 12 deltagere valgt at betale startgebyret på 50 kroner. Et enkelt foreningsmedlem har muligvis fortrudt, at han ikke deltog i konkurrencen, idet vedkommende fangede en gedde på 10,1 kg i Rudbøl sø.

Selv om deltagertallet var forholdsvis begrænset, så kom der dog fisk på land. Præmien for største laksefisk tilfaldt Nead Dedusic med en havørred på 63 cm, og Nead fik også præmie for en havørred på 54 cm og en laks på 54 cm.

Martin Laugesen og Jens Chr. Lund fik præmie på havørreder på 55 cm, og derudover fangede Peter Nielsen en laks på 80 cm, som blev genudsat, idet kvoten for laks over 75 cm er fyldt op. Ved afslutningen var der godt humør og pølser/øl/vand ved Bootshaus.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Få deltagere, men fine fangster

Fiskekonkurrence 22/9-24/9

Konkurrencen er åben for medlemmer og dagkortkøbere. Deltagergebyr kr. 50,- som går ubeskåret til præmier. Ved tilmelding kan benyttes MobilePay (tlf. 29106055) eller personligt fremmøde ved Bootshaus torsdag aften d. 21/9 kl. 19-20.

  • 1.      præmie: Gavekort 100 Euro (største laks/havørred)
  • 2.      præmie: Gavekort 50 Euro (største rovfisk, gedde, sandart, aborre)
  • 3.      præmie: Gavekort 50 Euro (uddeles efter bestyrelsens skøn)

Desuden et antal grejpræmier. Alle fiskearter kan præmieres. Løbende indvejning ved foreningens indvejere. Catch and release med billeddokumentation er tilladt. Laks over 75 cm skal genudsættes og deltager ikke i konkurrencen. Afslutning ved Visemøllen søndag kl. 16-16.30, som er sidste frist for indvejning. Ved afslutningen kan der købes pølser(øl/vand.

Vel mødt – Bestyrelsen

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Fiskekonkurrence 22/9-24/9

Juniordag ved Lægan

I alt 14 håbefulde juniorer havde meldt sig til søndagens juniordag ved
Lægan, et arrangement, der blev afviklet i samarbejde mellem bådklubben Vidå
og sportsfiskerforeningen Vidå. Vejret viste sig fra sin bedste side, men
den senere tids store regnmængder satte sit tydelige aftryk på dagen.
Højvande og uklart vand i åen betød, at fiskene var vanskelige at få i tale,
og efter tre timers fiskeri i Magisterkogen var der da heller ikke kommet en
eneste fisk op af vandet. Der var dog godt humør over hele linjen, og
afslutningen med grillpølsser ved klubhuset var et godt plaster på
“fiskesåret”.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Juniordag ved Lægan

Ulovlig fangst

Et foreningsmedlem har for nylig hjemtaget en ulovlig laks i den formening, at fisken var en havørred. Fisken har stået på havørredskemaet, men er nu blevet slettet. Den pågældende lystfisker er iflg. foreningens regler for fiskeri blevet idømt karantæne for resten af fiskeåret 2017 samt hele året 2018.

Fra bestyrelsens side skal det indskærpes, at det er ethvert medlems pligt at sætte sig grundigt ind i de regler, der gælder for (lakse)fiskeriet. Er man i tvivl om arten af en given fisk (laks/havørred),  bør man lade tvivlen komme fisken til gode og sætte den ud igen.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Ulovlig fangst

Præmiering af årets største fisk

Et lille OBS fra bestyrelsen: Kun fisk, der er fanget af foreningsmedlemmer og indvejet ved foreningens indvejere, deltager i konkurrencen om årets fisk.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Præmiering af årets største fisk

Kom til stor konkurrence hos Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening afholder i weekenden 29. september – 1. oktober 2017 International Fiskekonkurrence for 47. gang. Det er et arrangement hvor der fiskes i Lillebælt, Kolding å og Harte-Dons søerne, så der er noget for alle lystfiskeinteresser. Læs mere her.

 

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Kom til stor konkurrence hos Kolding Sportsfiskerforening

Juniordag ved Lægan

Tid og sted: Søndag d. 17. september kl. 9-12. Ligesom d. 27. maj fiskes der i Magisterkogen fra båd. Arrangementet er tilrettelagt i samarbejde med bådklubben Vidå, der stiller både og bådførere til rådighed. Ved afslutningen kl. ca. 12 er der pølser/øl/vand ved klubhuset/Lægan.  Tilmelding senest d. 10/9:  jenschrlund@bbsyd.dk eller 29106055

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Juniordag ved Lægan

45.000 ål sat ud i Vidåsystemet.

Ålene er sat ud i Gejlå, Bjerndrup Mølleå, Sønderå, Ugebæk, Grønå, Arnå, Terkelsbøl
Å og Slogså. De er betalt af fiskeplejemidler og udsat af frivillige fra Tinglev-Bajstrup Sportsfiskerforening og Sportsfiskerforeningen Vidå. Se flere billeder her.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til 45.000 ål sat ud i Vidåsystemet.

Også pukkellaks i Vidåsystemet

Så er der også fanget pukkellaks i vores vand. Christian Adam tog denne fisk i Grønå på spinner lørdag. 53 cm, 1,3 kg. Det er uvist, hvorfor der pludselig dukker pukkellaks op i Danmark. Der er den seneste måned fanget flere pukkellaks rundt om i landet.

Pukkellaksen er udsat i elvene i det nordlige Rusland allerede i 1950erne,
og herfra har de bredt sig sydover uden dog at etablere en bestand i elvene
i Norge. I de seneste år er det dog som om bestanden pludselig accelererer,
hvilket fangsterne i de vestvendte åer i DK også kunne tyde på.

Pukkellaksen betragtes i øjeblikket som et fremmed element i åløbene, og der
er intet mindstemål eller fredningstid på fiskene. Ligesom med
regnbueørreden. Pukkellaksen er ikke omfattet af laksekvoten, som kun gælder atlanterhavslaks. Den kan derfor frit hjemtages, også selv om man i forvejen står noteret på lakseskemaet.

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Også pukkellaks i Vidåsystemet

Et godt tilbud til nye medlemmer i Vidå

Danmarks Sportsfiskerforbund opkræver ikke kontingent for resten af året 2017. Nye medlemmer i Vidå, der melder sig ind efter d. 1/8, kan derfor for årskontingentet kr. 850,- fiske i vidåsystemet i resten af fiskeåret 2017 samt hele året 2018. 

Indmeldelse på www.danskfiskekort.dk + Fisketegn (18-65 år) www.fisketegn.dk

 Ein gutes Angebot für neue Vidaumitglieder

Ein Mitgliedschaft in der Vidauer Anglerverein kostet pro Jahr Dkr. 850,-. Beim Anmeldung ab 1/8 gilt das Mitgliedschaft aber sowohl die Monaten August, September und Oktober 2017 als auch das ganze Jahr 2018.

Anmeldung auf www.danskfiskekort.dk + Anglerlizenz (fisketegn, 18-65 Jahre) auf www.fisketegn.dk

Posted in nyheder | Kommentarer lukket til Et godt tilbud til nye medlemmer i Vidå